ร่างกฏหมาย อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรม
ร่างกฏหมาย อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง
ร่างกฏหมาย อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา
ร่างกฏหมาย อยู่ระหว่างการ พิจารณาของสำนักงานกฤษฏีกา
• ความคิดเห็นล่าสุด

 

Facebook