Facebook

FAQ

ลักษณะ font ที่ใช้ภายในเว็บนี้ ควรจะเป็น font ประเภทไหน และมีขนาดเท่าไหร่ ?
แนะนำว่า ควรใช้ font Tahoma ไซส์ 10 pt. ซึ่งเป็นไซส์มาตรฐานทั่วไป
Image ในส่วนของ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างกฎหมายนั้น ควรเป็นไฟล์รูปแบบไหน และ ขนาดเท่าไหร่ ?
ทางเว็บนี่จะแบ่งออกเป็น 2 ขนาดด้วยกันคือ
1.ขนาดใหญ่ จะเป็นไฟล์ประเภท Jpeg. ขนาด 250x185 pixels
2.ขนาดเล็ก จะเป็นไฟล์ประเภท Jpeg. ขนาด 160x120 pixels
ก่อนการเข้าใช้งาน จำเป็นต้องเป็นสมาชิกก่อนหรือไม่ ?
จำเป็่น เพราะผู้ที่เป็นสมาชิกแล้วนั้นจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ
ซึ่งทางเว็บนี้ได้ทำการแบ่งสิทธิ์การใช้งานโดยแยกแยะออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้
1. ผู้เยี่ยมชม ( Visitor )
โดยได้รับสิทธิ์ในส่วนของบอร์ดเซียนกฎหมาย โดยตั้งหรือตอบกระทู้ได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถใช้ Feature พิเศษต่างๆของ Board เซียนคอม ได้อย่างเต็มที่ เช่น การแก้ไขกระทู้ของตนเอง การ Vote การทำ poll และอื่นๆ รวมทั้งไม่มีสิทธิในการเข้าแสดงความคิดเห็นในกฎหมายและบทความกฎหมายที่น่าสนใจต่างๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ใน Website นี้
2. ผู้ใช้งานระบบทั่วไป ( User )
โดยสามารถแสดงความคิดเห็นใน ประเด็นร้อน รว่มคิดร่วมร่างกฎหมายไทย / กฎหมาย / ใช้งาน Board เซียนกฎหมาย เต็มรูปแบบ รวมทั้งจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษมากมาย ตามที่ Website นี้จัดขึ้น
3. อาสาสมัครกฎหมาย ( Supervisor)
สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบที่สุด โดยอาสาสมัครกฎหมาย จะต้องผ่านการเป็นผู้ใช้งานทั่วไปก่อน โดยอาสาสมัครกฎหมาย มีสิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็นในกฎหมายเด่น ประเด็นร้อน ร่างกฎหมายใหม่ / กฎหมาย / สร้างและแก้ไขบทความกฎหมายที่น่าสนใจ / สร้างและแก้ไขนิยามกฎหมาย / ใช้งาน Board เซียนกฎหมาย เต็มรูปแบบ รวมทั้งจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษมากมาย ตามที่ Website นี้จัดขึ้น
ผู้สมัครจำเป็นต้องมีอายุกี่ปี ?
ควรจะมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป นั่นหมายถึง จะต้องมีบัตรประชาชน เพื่อยืนยันความมีตัวตนนั่นเอง หรือ กรณีที่อายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์อาจจะใช้ ้ข้อมูลของผู้ปกครองแทนได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน
ถ้าเราต้องการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละกระทรวงโดยเฉพาะ สามารถทำได้หรือไม่และมีวิธีการอย่างไร?
ได้ ซึ่งสามารถเลือกจากหน้าเว็บในแต่ละกระทรวงได้ทันที โดยทำการใส่ Use name และ Password ก่อน ซึ่งจะเป็นเฉพาะของแต่ละกระทรวง
กรณีที่เราต้องการหากฎหมายต่างๆ นั้น สามารถเริ่มต้นได้จากส่วนไหนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว?
ทางเว็บนี้ได้ทำการออกแบบการเข้าถึงออกเป็นอีก 5 แบบด้วยกัน คือ
1.ตามกฎหมายแม่บท
2.ตามลักษณะธุรกิจ
3.ตามหน่วยงานของรัฐบาล
4.ตามกฎหมายที่ใช้บ่อย
5.ค้นหาตามคำ (Search Engine)
ทำไมบางหน้า จะมีตัวอักษรสีฟ้าและมีเส้นใต้ขีดไว้ มันหมายความว่าอย่างไร ที่พบจะอยู่ในส่วน เมนูประวัตินิยาม?
คือ ตัวลิ้งค์ความหมายของคำ ในแต่ละหน้า โดยจะเป็นการอธิบายถึงความหมายของคำนั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีรู้ความเข้าใจในกฎหมายนั้นๆมากยิ่งขึ้น
กรณีต้องการเปลี่ยน Password หลังจากเปลี่ยนแล้ว จะมีผลเมื่อไหร่?
จะมีผลทันทีที่ทำการเปลี่ยนแปลง Password
ในเมนูประวัติคำนิยาม ถ้าเราทำการสร้างลิ้งค์คำขึ้นมา แล้วกดดูตัวอย่าง ทำไมงลิ้งค์คำนั้น จึงปรากฏเป็นเครื่องหมาย ? ซึ่งจะมีวิธีแก้ไขย่างไร?
เนื่องจาก คำที่ทำการสร้างลิ้งค์นั้น ยังไม่ถูกใส่ความหมาย ทำให้เห็นเครื่องหมาย ? และเครื่องหมายจะหายไป เมื่อทำการใส่ความหมายแล้ว
ในหน้าบอร์ดเซียนกฎหมาย ทำไมเวลาตอบกระทู้แล้วเลือกใช้ฟังก์ชั่นสี สีกลับไม่แสดงให้เห็น ทั้งๆที่ทำการเลือกใช้ฟังก์ชั่นแล้ว?
ต้องทำการใส่ข้อความลงในช่องระหว่าง [Color=maroon]ข้อความ[/Color] เท่านั้น
การลงบทความกฎหมายน่าสนใจนั้น ผู้ใช้ทั่วไปสามารถทำได้หรือไม่?
ไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานในส่วนนี้ นอกจากจะเป็นอาสาสมัครกฎหมายเท่านั้น
ในหน้าการแสดงความคิดเห็นกฎหมายต่างๆนั้น ส่วนของการแสดงความคิดเห็น จะมีให้โหวตคะแนนกับความคิดเห็นที่เราเห็นด้วย หลังจากโหวตแล้วทำไมคะแนนไม่มีการเปลี่ยนแปลง?
หลังจากทำการกดโหวตแล้ว ต้อง refresh หน้าอีกครั้งก่อน
ส่วนของคะแนนโหวตสามารถเข้ามาโหวตซ้ำภายในกระทู้เดียวกันได้หรือไม่ ?
ไม่ได้ โดย 1 คะแนนโหวต ต่อ 1 user เท่านั้น
ในหน้าแรกของแต่ละกระทรวง ส่วนของร่างกฎหมาย เหตุใด แต่ละเรื่องจึงเห็นไม่เหมือนกัน?
เพราะว่า ร่างกฎหมายที่เห็นนั้น จะถูกคัดเลือกให้เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับแต่ละกระทรวงโดยเฉพาะ จึงทำให้เห็นต่างกัน
Password ที่ได้ในแต่ละกระทรวงหรือจากเว็บหลัก สามารถนำไปใช้ได้ทุกกระทรวงหรือไม่ เนื่องจากเห็นรวมอยู่ในหน้าเดียวกัน?
ไม่สามารถนำไปใช้รวมกันได้ ถึงแม้จะปรากฎให้เห็นในหน้าเดียวกัน แต่รายละเอียดทุกอย่างจะถูกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง
ในกรณีที่ต้องการดูนิยามหรือความหมายของคำนั้น เราสามารถดูได้จากส่วนไหน?
สามารถดูจากเมนูประวัติคำนิยาม ซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ โดยในส่วนนี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ นิยามของคำทั้งหมดไว้ ซึ่งนอกจากดูความหมายของคำแล้ว ยังสามารถที่จะดูประวัติการแก้ไชของคำ ว่า แต่เดิมมีการนิยามหรือให้ความหมายว่าอย่างไรบ้าง แล้วปัจจุบัน นิยามหรือความหมาย ตอนนี้เป็นอย่างไร ซึ่งทำให้ได้เห็นนิยามคำที่แตกต่างกันไปหลากหลายมุมมอง
ประวัติคำนิยาม เหมือนหรือต่างกับ นิยามทางด้านกฎหมาย ?
ต่างกันในส่วนของการแสดงผล แต่ในส่วนของรายละเอียดจะเหมือนกัน อธิบายคือ
ประวัติคำนิยามจะแสดงเฉพาะคำนิยามที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น โดยมีการจัดเรียงตามวันตอบล่าสุด
ส่วนนิยามทางด้านกฎหมายจะเป็นการเก็บคำนิยามทั้งหมด ทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม โดยมีการจัดเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ